Acháty


BURZA JIČÍN


Přihláška s propozicemi na burzu konanou v Jičíně.
Na základě respektování podmínek je možné se přihlásit e-mailem na adrese:
josef.marks@tiscali.czf. ACHÁT pořádá prodejní výstavu konanou v sobotu dne 27.11.2021


57. Prodejní výstavu drahých kamenů, minerálů, zkamenělin a fosílií v Jičíně


Program:

7°° - 9°° příprava vzorků k výměně

8°° otevření pro veřejnost

14°° závěr

15°° uzavření sálu

Vystavované minerály musí být označeny (druh, lokalita)


! Předběžné mimořádné upozornění pro vystavovatele: !

 

1. Všichni vystavovatelé včetně doprovodu musí mít nasazen během burzy respirátor - doporučuje se mít sebou náhradní.

 

2. Všichni vystavovatelé musí mít sebou desinfekční přípravek - důvod manipulace s penězi.

 

3. Z důvodu nařízeného celkového větrání, je dobré mít sebou oblečení v návaznosti na počasí - hlavně v případě chladného počasí.

 

4. Nebude otevřeno občerstvení, proto doporučuji si je vzít sebou, nebo je možné zakoupení mimo budovu.

 

5. Všichni vystavovatelé musí respektovat hyginické požadavky (jídlo, manipulace s vystavenými předměty a toalety).

 

6. Všichni návštěvníci včetně doprovodu musí mít nasazen během burzy respirátor a u vstupu použít desinfekci rukou.

 

7. Všichni vystavovatelé musí dodržet, tak jako v minulosti bezpečný vjez do pěší zóny před budovu divadla na složení a naložení materiálu a hlavně při výjezdu od budovy z pěší zóny dát přednost z leva !!!. Podotýkám, že prostor před divadlem je vyhrazen pouze na složení a naložení, ne na parkování !!!. Bude kontrolovat městská policie.

 

! Upozornění pro vystavovatele, že jde o burzu přírodních minerálů, zkamenělin, fosílií, šperků, korálů a motýlů. !


! VYSTAVOVÁNÍ A PRODEJ UMĚLE VYROBENÝCH JEDOVATÝCH MINERÁLŮ A JINÝCH VĚCÍ NENÍ DOVOLENO !


Podmínky pro obsazení místa:

Vystavovatelé požadující jedno a více míst platí za stůl při vstupu do prostoru sálu. Objednané místo je jim rezervováno do 8 hod., pokud nebyla dohodnuta změna předem. Zaplacené místo (ta) předem je rezervováno po celý den. V případě včasného omluvení (týden předem nebo z důvodu kalamitního stavu vlivem počasí) se z neúčasti poplatek nevrací, ale použije jako případné předplatné pro následující objednanou burzu! Registrace na následující burzu začíná u pokladny v den konání burzy. Případné zpoždění na cestě oznamte telefonicky na 705231691 !!!


!!! V případě, že se vystavovatel požadující více jak jeden stůl bez včasného vyrozumění nedostaví, pořadatel bude na příští objednání požadovat zaplacení za místa předem složenkou minimálně měsíc předem. S tím souvisí i to, že vystavovatel nemusí být umístěn na předešlé místo a současně nemusí dostat stejný počet míst. !!!


Burzy

Přihlášky je možné zasílat na e-mail: ......................josef.marks@tiscali.cz


Organizační pokyny:
barva modrá nastavenav ccs content h6

1. Každému včas přihlášenému vystavovateli bude přidělena požadovaná výstavní plocha označená pořadovým číslem. U vchodu do sálu bude viset plán rozmístění výstavních ploch. V případě nejasností se obraťte na organizátory výstavy.


2. Pořadatelé nemohou převzít odpovědnost za bezpečnost vystavovaného materiálu. Dozor nad vystaveným materiálem si zajišťuje každý sám.


3. Kapacita výstavních prostor je do 150 míst.


4. Výstavní plocha je bez pokrytí, bude požadována podkladová tkanina , podložka.


5. Hodláte-li se zúčastnit burzy jako vystavovatel, zašlete přihlášku nejpozději do 20.11.2021. Kapacita sálu je omezená 150 místy, to znamená, že je nutné se podívat na internetové stránky obsazení sálu. Pokud najdete volná (zeleně vybarvená místa) zašlete objenávku s uvedením čísla stolů a požadujte potvrzení o přidělení místa. Následně si prohlédněte záložku (list) "Obsazení sálu" na internetových stránkách "achaty.com". a to asi po určité době (cca max.4 dny ) zkontrolovat, zda jste přihlášeni.


6. V prostoru kulturního domu bude od 8 hod. otevřeno občerstvení.


7. Parkování osobních automobilů není možné před kulturním domem! Před a po ukončení burzy je možné zajet s autem přímo před vchod na vyložení a složení materiálu. Prosíme účastníky, aby se chovali ohleduplně hlavně co se týká času při skládání. Po vyložení je možné parkovat na nedalekém parkovišti po obou stranách, nebo v přilehlých ulicích. Upozornění: prostor před kůlturním domem i přes to, že je povoleno skládání a nakládání městskou policií, je kontrolován a dlouhodobé stání bez zjevné manipulace s materiálem může vyvolat nepříjemný střet vyústěný domluvou, nebo v krajním případě pokutou. Žádáme všichni řidiče, aby při zpětném výjezdu z jednosměrky (je to povoleno městskou policií) dbali zvýšené opatrnosti, hlavně na křižovatce výjezdu a dávali pozor na kolem jdoucí - hlavně děti, protože Husova třída je velká pěší zóna. Celoročně je pěší zóna jednosměrka.


8. Poplatek za výstavní plochu:............................ malý stůl - 90 Kč (předběžná cena)

....................................................................... velký stůl - 110 Kč (předběžná cena)


9. Žádáme vystavovatele o dodržení stanoveného termínu ukončení burzy (14°° - 15°°) !


10. Vystavované minerály musí být označeny (druh, lokalita)


Upozornění: kapacita velkých stolů je omezena, bude rozhodující termín přihlášky.


Přihlášku zašlete na adresu: MARKS JOSEF--Blata 7-- 506 01-- Jičín


Mobilní tel.: 705231691 celý týden

Přihláška musí obsahovat: Jméno, přijmení, adresu, tel., požadovaný počet míst, upřesňující údaje o umístění (stejné místo jako minule apd.)